Penta Step általános padozattisztító 5l-es

10 160 Ft

A Penta Step hatékony padozattisztítószer koncentrátum, mely a műanyag, kerámia és kőpadló mindennapos gépi tisztítására szolgál.

  • Nem habzik
  • Kiváló zsíroldó képességű
  • Kellemes illatot biztosít

 

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Kérjük hívjon minket vagy küldjön üzenetet, és szívesen megválaszoljuk a kérdéseit.

Leírás

Alkalmazási terület:

A Penta Step hatékony padozattisztítószer koncentrátum, mely a műanyag, kerámia és kőpadló mindennapos gépi tisztítására szolgál.Erős tisztítóhatású, kellemes illatú szer, mely csíkmentes, fényes felületet ad a padlónak.
Habzásgátolt termék. Mérsékelten lúgos, ennek köszönhetően az intézményekben és az üzemekben előforduló felületeket nem károsítja. Összetétele biztosítja kitűnő tisztító hatását.

Felhasználás:
Kézi tisztítás:
30 – 100 ml 10 liter vízhez (0,3 – 1 %) a szennyeződés
mértékétől függően.
Gépi takarítás:
30 – 50 ml 10 liter vízhez. (0,3 – 0,5 %)

Új padlóra vagy alaptisztításhoz a fenti mennyiség 100 ml / 10 l-ig ( 1 % ) növelhető.

Anyagösszeférhetőség:
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az intézményekben és konyhákban alkalmazott felületeket nem károsítja. Márvány és mészkő felületek tisztítására nem alkalmas.

Technikai adatok:
Halmazállapot: átlátszó, sárgás folyadék
pH (1 %): 9,9
Sűrűség: 1,0 g/cm3
(20 ºC-nál)

Összetevők:
1-5% Nátrium-hidroxid (48-50%)
2-5% Izopropil-alkohol
1-5% Szekunder alkán-szulfonát-nátriumsó

Figyelmeztető mondat:
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás:
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.
Eng.: OKBI-VABO/248/1-2K/11.

További információk

Tömeg 6 kg